لامپ رشته ای 40 وات افروغ ساده

لامپ رشته ای 40 وات افروغ ساده