لامپ رشته ای 60 وات افروغ ساده

لامپ رشته ای 60 وات افروغ ساده